Afspraak, vraag of probleem?
1 van de 10 beste cosmetische artsen volgens de laatste test van de consumentenbond.

Alle medewerkers van de Praktijk voor Injectables doen hun uiterste best om u perfecte zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht hechten wij groot belang, enerzijds om onze zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van onze cliënten voor ons uiterst belangrijk is.

INTERNE KLACHTENBEMIDDELING

Mocht u echter niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de Praktijk voor Injectables. Wij stellen het op prijs de gelegenheid te krijgen om uw klacht met u te bespreken.

De ervaring heeft geleerd dat een klacht op deze manier verholpen kan worden. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De interne klachtencommissie behoudt het recht om uw klacht niet zelf in behandeling te nemen, maar u te adviseren de klacht aan een externe klachtenfunctionaris voor te leggen.

EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE

Vanuit de Wkkgz zijn wij verplicht per 1 januari 2017 ons aan te sluiten bij een Geschilleninstantie. Wij doen dit via DOKh. DOKh biedt een landelijke Geschilleninstantie die officieel de erkenning heeft gekregen van het ministerie van VWS. Via DOKh beschikken we ook over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die u kan bijstaan in het geval u een klacht heeft en die voor u met ons kan bemiddelen.

TOT SLOT

Houd tot slot rekening met de volgende punten:

Om een gedegen onderzoek te doen, kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Hiervoor zal vooraf schriftelijk toestemming wordengevraagd. Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, de klachtenregeling zelf is kosteloos.

Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. Om niet aan kwaliteit in te leveren dient u tenminste rekening te houden met een periode van 3 maanden.

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met ons of kijken op de site http://www.dokh.nl

Ik ben erg tevreden met het verloop van de behandeling. De PlexR-behandeling was pijnlijker dan gedacht, maar de genezing ging sneller dan verwacht. Ik ben erg tevreden met het resultaat.

Sylvia

Goede service, goede bereikbaarheid en een zeer deskundige behandeling. Ik kom zeker voor volgende behandelingen naar dit adres.

Simone

Ik twijfelde over wel of geen behandeling. Na een consult was ik echter overtuigd en werd de drempel weggenomen. De rust en aandacht voor de patiënt geeft een geruststellend gevoel.

Marc

Goede professionele kliniek met duidelijke uitleg over de behandelingen. Prijzen voor behandelingen zijn goed. Goede service en makkelijk telefonisch te bereiken.

Rosa

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen